KHÁCH HÀNG
Khu vực
Hãy gọi
02363.707.944
Liên hệ trực tuyến
  • Chat with me Hỗ trợ 1
  • Chat with me Hỗ trợ 2
  • Chat with me Hỗ trợ 3

Nguyễn Văn Chương

Hỏi : Máy nén hút và đẩy yếu?
 Máy nén hút và nén yếu:
  • Hở giữa đầu nén và đầu hút bên trong máy nén
  • Bị hư bộ phận nén

0934.99.82.99